Training

customers participants

Avrupa Akademik eğitimlerinde müşteri memnuniyetine önem vermektedir. Eğitimlerimiz sanal ve fiziksel ortamlarda yapılmaktadır. Avrupa Akademik teknolojiyi yakından takip etmekte, firmaların ihtiyaç duyduğu en iyi ve kaliteli eğitimleri vermektedir.

Avrupa Akademik iş dünyasındaki firmalar ile güçlü iletişim kurup, geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu sayede ihtiyaçları olan konularda onlarla iş birlikleri sağlayarak, gereksinim duydukları eğitimlerini belirleyip, katılımcıların eğitimden tam verim almalarını sağlamaktadır.

Avrupa Akademik kurumsal, bireysel her alanda kaliteli eğitim vermeyi hedeflemektedir. Verdiğimiz her eğitimden sonra katılımcıların görüşlerini eğitim değerlendirme formları ile ölçmekteyiz. Eğitim alan katılımcılarla eğitimler sonrası görüşülmekte, ihtiyaçları daha detaylı bir şekilde belirlenmekte ve yeni eğitim fırsatları ortaya çıkmaktadır. Avrupa Akademik için önemli unsurlardan biri, eğitim sürekliliğini sağlamaktır. Farklı eğitimleri katılımcılarımıza, eğitim danışmanlarımız önermekte bilgisini vermektedir.

2010 - 2018 © Avrupa Akademik Consulting and Training